การแก้ไขตัวละครโปรโมชั่น มี Crystal และ Holy Water น้อยกว่าตัวละครปกติ
Bookmark and Share

หลังจากผู้เล่นแจ้งปัญหาเข้ามาให้ทีมงานเกม C9 ได้ทราบความผิดปกติของตัวละครโปรโมชั่นที่มี "Crystal" และ
"Holy Water" น้อยกว่าปกติ ซึ่งทางทีมงานได้ทำการตรวจสอบ และพบความผิดปกติตามที่แจ้งมาแล้วนั้น เพราะ
เหตุนี้ทีมงาน C9 จึงหาวิธีดำเนินการแก้ไขตัวละครโปรโมชั่นที่มี "Crystal" และ "Holy Water" น้อยกว่าตัวละครปกติ
โดยมีวิธีการแก้ไขให้กับผู้ล่นทุกท่าน ดังนี้...เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป1. ตัวละครที่ได้รับการแก้ไข จะต้องมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามข้อด้านล่าง ดังนี้...

          - จะต้องเป็นตัวละครโปรโมชั่นเลเวล 50 ที่สร้างระหว่างวันที่ 9 - 23 เมษายน 2557
          - ภายในไอดีที่มีตัวละครดังกล่าว จะต้องมีการล็อกอินไอดีในช่วงระยะเวลา วันพุธที่ 23 เมษายน 2557
เวลา 12.00 น. - วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น.
          - ตัวละครนั้นจะต้องใช้ไอเทม "Assist Support Box [Lv.50]" ไปแล้ว และต้องใช้ไอเทม "Holy Water"
ที่ได้รับมาจากกล่องนั้นทั้งหมดแล้วอีกด้วย


2. หากผู้เล่นมีตัวละครครบตามเงื่อนไขทุกข้อด้านบน ก่อนทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00น. หลังจากเปิดให้บริการ Server จะได้รับไอเทม "Class Changer (ล็อก)" ระยะเวลา 7 วัน จำนวน 2 ชิ้น ส่งเข้ากระเป๋าทันที


3. ไอเทมจะถูกจัดส่งตรงเข้าไปที่กระเป๋า (I) ของตัวละครนั้นๆ อยู่ใน "Tab" ทั่วไป
4. หากกระเป๋าของตัวละครของผู้เล่นเต็ม ให้รีบทำการเคลียร์ช่องในกระเป๋าให้ว่าง จากนั้นให้ทำการ Login เข้าเกม
ใหม่อีกครั้ง จึงจะพบไอเทมในกระเป๋า
5. ไอเทมที่จัดส่งให้ คือ ไอเทม "Class Changer (ล็อก)" ระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ทีมงานจัดส่งให้ หากเกินระยะ
เวลากำหนด และไอเทมยังไม่ถูกใช้งาน ไอเทมนั้นจะหายไปตามระยะเวลาที่กำหนดวิธีการดำเนินการแก้ไข
1. ผู้เล่นควรใช้ไอเทม "Class Changer (ล็อก)" ที่แจกให้ เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาสใดก็ได้ หลังจากเปลี่ยนคลาสแล้ว
จะได้รับ "Crystal" คืนกลับมาตามจำนวนที่มีอย่างครบถ้วน
2. จากนั้นให้ผู้เล่นใช้ไอเทม "Class Changer (ล็อก)" ชิ้นที่เหลือ เพื่อเปลี่ยนคลาสกลับเป็นคลาสเดิม (หรือเปลี่ยน
คลาสอื่นตามที่ผู้เล่นต้องการ)
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ GM Hotline 0-2687-2777 ในเวลา 09.00 - 19.00 น.
For more information or any inquiries, please contact gm@ini3.co.th