หล่ออย่าง Viking มาจับจองเลย...ให้ไว!!
Bookmark and Share

งานนี้อาชีพอื่นต้องยอมหลีกทางให้กับพระเอกอย่าง Viking ด้วยการหอบหิ้วความหล่อมาจากแดนไกล ข้ามดินแดน
หิมะมาจนถึงทวีป C9 ชุดเกียร์ที่เพิ่มความเป็น Viking แบบเต็มขั้น โดดเด่นขึ้นมาอีกระดับสำหรับอาชีพ Fighter
โดยเฉพาะ!! ถ้าจะมาเป็นชาว Viking แล้วหล่อไม่สุด ทิ้งลายนักรบไว้กลางทางดีกว่า!! เปิดจับจอง 5 - 19
สิงหาคม เท่านั้น!! 

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่  5  สิงหาคม 2558  เวลา 18.00 น.  ถึงวันพุธที่  19  สิงหาคม  2558 เวลา 09.00 น.
 

ไอเทม คลาส / ไอเทม ราคา (คุกกี้)
  Viking Gear Soul Package [Fighter]
  ชุด Viking Gear Set ถาวร (6 ชิ้น) (ไม่ล็อก)
  Soul : Tremendous Speed
116,400  ภายในชุด Viking Gear Soul Package [Fighter] ประกอบด้วย
  ไอเทมดังนี้...


ไอเทมที่มีโอกาสได้รับภายใน Viking Gear Soul Package [Fighter]
ชุด Viking Gear Set (ถาวร) (6 ชิ้น) (ไม่ล็อก)
โซล Soul : Tremendous Speed ถาวร (6 ชิ้น) (ไม่ล็อก)
รายละเอียดของ Soul : Tremendous Speed  

Lucky Stone R2 (ไม่ล็อก) x 10
หินเพิ่มโอกาสการตีบวก ระดับปานกลาง
ปีก Wings : Akene God (ไม่มี Option) ระยะเวลา 30 วัน
(ไม่ล็อก, ล็อกเมื่อสวมใส่)

สามารถใช้เทเลพอร์ทในเขตเมืองได้ภาพตัวอย่างชุด Viking Gear Set

Viking Gear Set [Fighter]ภาพตัวอย่างปีก Wing : Akene God (ไม่มี Option)


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ GM Hotline 0-2687-2777 ในเวลา 09.00 - 19.00 น.
For more information or any inquiries, please contact gm@ini3.co.th