หยุดคุกคามนักผจญภัย
วันที่เริ่มกิจกรรม
26 ส.ค. 63 (14:00 น.)
วันจบกิจกรรม
23 ก.ย. 63 (09:00 น.)

สิทธิในการไฟว้กำลังถูกลดทอน ถึงเวลาที่เหล่านักรบทุกท่านต้องออกมาช่วยกัน!! ทวีป C9 เตรียมเรียกรวมพลนักรบที่มีเลเวลตั้งแต่ 72 ขึ้นไป รีบมารับเควส เพื่อหยุดการคุกคามนักผจญภัยครั้งนี้!! เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนักรบยังสามารถแลกรับรางวัลมากมายได้อีกด้วย!! เราจะต้องทำให้ทุกคนเห็นว่า พลังงานสามัคคีบนทวีป C9 ยิ่งใหญ่เพียงใด!!...เริ่ม 26 สิงหาคม - 23 กันยายน เท่านั้น! 

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 (หลังเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์) ถึงวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)

1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม เมื่อนักรบเข้าสู่เกม C9 จะพบกับเควสรายวัน ("!" สีเขียว) สามารถรับได้ที่ Party NPC ประจำเมือง ดังภาพด้านล่าง

2. เงื่อนไขเควสรายวันประจำกิจกรรมนี้ สามารถรับได้ด้วย ตัวละครเลเวล 72 ขึ้นไป และจำเป็นต้องเล่นเป็นปาร์ตี้ เท่านั้น!

3. เมื่อนักรบทำภารกิจเควสรายวันสำเร็จ จะได้รับรางวัลเป็น Mark of Goddess (ล็อก)

ไอเทมกิจกรรม

Mark of Goddess (ล็อก)
ใช้สะสมเพื่อแลกรางวัลกิจกรรม
แหล่งที่มา : ได้รับจากการสำเร็จเควสรายวัน

4. เควสรายวัน จะมีทั้งหมด 8 เควส โดยนักรบจะต้องสะสมไอเทมกิจกรรม เพื่อนำ Mark of Goddess (ล็อก) ไปแลกรางวัลที่ Party NPC ประจำเมือง

5. จากนั้นให้นักรบสะสมไอเทม Mark of Goddess ให้ครบตามจำนวนที่กำหนด เพื่อแลกรับไอเทมรางวัล ดังตารางด้านล่าง

จำนวนไอเทมที่ใช้แลก ไอเทมรางวัลที่ได้รับ

Mark of Goddess 1 ชิ้น

Resurrection Scroll [x1]

Mark of Goddess 5 ชิ้น

Tears of Akene [50]

Mark of Goddess 10 ชิ้น

Akene Coin [1,000]

Mark of Goddess 10 ชิ้น

Skillbook Chest [Fighter]

Mark of Goddess 10 ชิ้น

Skillbook Chest [Hunter]

Mark of Goddess 10 ชิ้น

Skillbook Chest [Shaman]

Mark of Goddess 10 ชิ้น

Skillbook Chest [Witchblade]

Mark of Goddess 10 ชิ้น

Skillbook Chest [Mystic]

Mark of Goddess 40 ชิ้น

Divine Enchant Stone [Rank 2]

Mark of Goddess 30 ชิ้น

Divine Enchant Crystal [Rank 2]

Mark of Goddess 30 ชิ้น

Divine Enchant Part [Rank 2]

Mark of Goddess 20 ชิ้น

Magic Primer 100 ชิ้น

Mark of Goddess 20 ชิ้น

Chaos Stone 100 ชิ้น

Mark of Goddess 50 ชิ้น

Elemental Gem [VII] Chest

6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า