การปรากฏตัวของโกเลมน้ำแข็ง…!
วันที่เริ่มกิจกรรม
3 ก.พ. 64 (12:00 น.)
วันจบกิจกรรม
24 ก.พ. 64 (09:00 น.)

ก่อนจะเปลี่ยนฤดูกาล มอนสเตอร์โกเลมน้ำแข็ง ขอออกมายืดเส้นยืดสาย ช่วยคลายกล้ามเนื้อของเหล่านักรบได้ไฟว้กันให้มันส์ ผ่อนคลายด้วยไอเทมดรอปมากมาย! หากไม่อยากพลาดความสนุกในหนาวสุดท้ายปี โปรดเตรียมตัวให้พร้อม ส่งลาความหนาวให้สนุก แล้วมาหยุดที่รางวัลมากมาย!!...เริ่ม 3 - 24 กุมภาพันธ์ เท่านั้น!

เริ่มวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ถึงวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม เพียงเข้าเล่นทวีป 4 ระดับ Expert ขึ้นไป จะมีโอกาสพบมอนสเตอร์พิเศษ "คนปีเสือ"

2. โอกาสปรากฎตัวของ "คนปีเสือ" ตามตารางนี้

โอกาสปรากฎตัวของ คนปีเสือ
ทวีปที่ 4 ทวีปที่ 5 ทวีปที่ 6 ทวีปที่ 7 ทวีปที่ 8
Normal 10% Normal 15% Hard 20% Expert 100% Master 100%
Hard 15% Hard 20% Expert 50% Master 100%    
Expert 20% Expert 25% Master 50 - 80%        
Master 25% Master 30% Shadow 80 - 100%        

3. หลังจากกำจัดมอนสเตอร์ "คนปีเสือ" จะมีโอกาสดรอปไอเทม ดังนี้

ไอเทมกิจกรรม โอกาสดรอป

Ice Cube
100%

4. เมื่อเปิดไอเทม "Ice Cube" มีโอกาสได้รับไอเทม ตามตารางด้านล่าง

Ice Cube

5. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า