Class Changer + Skill Reset Scroll ในราคาลด 40% สำหรับทุกๆ คน

 

ถึงเวลาเปิดห้องเรียนพิเศษ จัดโปรโมชั่นให้กับนักรบที่มีความประสงค์อยากเปลี่ยนคลาส ต้องการหนีความซ้ำซาก อยากใช้ชีวิตนักรบที่แปลกใหม่ กระตุ้นความท้าทาย หรือชีวิตการต่อสู้ไม่เป็นอย่างใจหวัง ทุกอย่างจะคลายกังวล เมื่อพบกับไอเทม "Class Changer + Skill Reset Scroll" ที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นคลาสอื่น หรือยกเลิกสกิลที่เรียนมา เพียงคลิกเดียว ชีวิตใหม่จะเริ่มต้นทันที!!...เริ่ม 2 - 16 ธันวาคม เท่านั้น!!
เริ่มตั้งแต่วันพุธที่  2  ธันวาคม  2558  เวลา 18.00 น.  ถึงวันพุธที่  16  ธันวาคม  2558  เวลา 09.00 น.
 
 

ไอเทม ราคาขาย

Ex-character initialization + Skill Initialization Package
144,000 คุกกี้
ลด 40% จากราคาปกติ
240,000 คุกกี้

 


      เมื่อกดรับไอเทม Ex-character initialization + Skill Initialization Package จะได้รับไอเทมดังนี้...

ไอเทมภายใน Ex-character initialization + Skill Initialization Package
  Class Changer (ไม่ล็อก)
  ใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาสอื่นในสายอาชีพเดียวกัน
  Skill Reset Scroll (ไม่ล็อก)
  ใช้เพื่อยกเลิกสกิลที่เรียนมาทั้งหมด