Epic Soul ใหม่ Sage of Shield เหนือชั้น และทรงพลัง!!

คนละชั้น!! กว่าจะไปถึงจุดหมายคงลำบาก อัพเดทแพทซ์ครั้งนี้ ทวีป C9 จัดแบบเหนือชั้นกันไปเลย ไม่ต้องแหงนคอมองให้เสียเวลา นักรบท่านไหนอยากเดินไวไปถึงเป้าหมาย เข้าใกล้ความเป็นเทพแห่งการไฟว้อย่างแท้จริง รีบจัด Sage of Shield Gacha Chest ลุ้น Epic Soul ใหม่ Sage of Shield นอกจากจะเหนือชั้นแล้ว ยังทรงพลังไปอีก!! โอกาสทองจำหน่ายแค่ 2 สัปดาห์ เท่านั้น!!

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น.  ถึงวันพุธที่ 10 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น.

ไอเทม จำนวน ราคา (คุกกี้)
Sage of Shield Gacha Chest [x1] 4,900
[x5] 24,500
[x10] (ราคาเต็ม 49,000) 44,100

Sage of Shield Gacha Chest มีโอกาสได้รับไอเทม
Epic Soul: Sage of Shield (สุ่มส่วน) (ถาวร) (ไม่ล็อก)
รายละเอียดของ Epic Soul: Sage of Shield ตามใต้ตารางด้านล่าง
ปีก Wings: Hellbehrith's Black Messenger (30 วัน)
(ไม่ล็อก, ล็อกเมื่อส่วมใส่)
ความสามารถของปีกตามด้านล่าง (Fighter จะมีเฉพาะ Physical Attack)
ปีก Wings: Holy Night of Messenger (สุ่มระยะเวลา 30 วัน - ถาวร)
(ไม่ล็อก, ล็อกเมื่อส่วมใส่)
ความสามารถของปีกตามด้านล่าง (Fighter จะมีเฉพาะ STR)

เครื่องประดับทอง Unique Grade เลเวล 1 ถาวร
(ไม่ล็อก, ล็อกเมื่อสวมใส่)

Class Changer (ไม่ล็อก)
ไอเทมเปลี่ยนคลาสเป็นคลาสที่ต้องการได้

Auspice: Bless of Neamhain (ไม่ล็อก) // Bless of Macha Dearg (ไม่ล็อก) // Bless of Morrighan (ไม่ล็อก)
Auspice ที่สามารถรวบรวมเป็น Bless of Badhbh Cath ที่ Nitro CubeAuspice
รายละเอียด Auspice

Transcendent Enchant Stone [+9] ถึง [+17] (ไม่ล็อก)
ไอเทมตีบวกอาวุธเป็นระดับนั้นๆ ทันที

Transcendent Enchantment Crystal [+4] ถึง [+6] (ไม่ล็อก)
ไอเทมตีบวกเครื่องประดับเป็นระดับนั้นๆ ทันที

Divine Enchant Stone [1st - 3nd Step] (ถาวร) (ไม่ล็อก)
Divine Enchant Parts
[1st - 3nd Step] (ถาวร) (ไม่ล็อก)
Divine Enchant Cystal [1st - 3nd Step] (ถาวร) (ไม่ล็อก)
ไข่ 3 สี
Mystery Egg (ไม่ล็อก) // Paranormal Egg (ไม่ล็อก) // Mysterious Egg (ไม่ล็อก)
สุ่มสัตว์เลี้ยง

Skill Part Initialization
(ไม่ล็อก)
ไอเทมใช้ยกเลิกการเรียนสกิลที่เลือก

Spellstone (สุ่มส่วน) (ล็อก)
ไอเทมอื่นๆ

 
Wings: Hellbehrith's Black Messenger ปีกดำสุดเท่ ความอลังการในยามราตรี

Wings: Holy Night of Messenger ปีกดำสง่างามในยามรัตติกาล


Epic Soul ใหม่ Soul: Sage of Shield

รายละเอียดของ Soul: Sage of Shield
ค่า Stats ที่มีให้เลือก และ Set Bonus สุดอลังการ

ส่วนหัว
ค่าที่ 1 ค่าที่ 2
ส่วนไหล่
ค่าที่ 1 ค่าที่ 2
ส่วนลำตัว
ค่าที่ 1 ค่าที่ 2
ส่วนกางเกง
ค่าที่ 1 ค่าที่ 2
ส่วนถุงมือ
ค่าที่ 1 ค่าที่ 2
ส่วนรองเท้า
ค่าที่ 1 ค่าที่ 2

เมื่อส่วมใส่ Soul: Sage of Shield ทั้ง Set ครบ 6 ชิ้น จะได้รับ Set Bonus...