กล่องแร่ในตำนาน Legendary Ore Chest [Lv.75]

ความแรงมาพร้อมกับพายุ กล่องแร่ในตำนาน Legendary Ore Chest [Lv.75] ที่เหล่านักรบห้ามมองข้ามเด็ดขาด!! ทวีป C9 จัดไปให้เพิ่มความแรง เสริมพลังให้นักรบแข็งแกร่งขึ้นอย่างที่ใจต้องการ หากนักรบอยากเพิ่มพลังให้เทพขึ้นแบบเท่าทวี เหนือขึ้นไปอีกระดับ สู่ความเก่งอีกขั้น รีบเข้ามาจัดกันให้หนักๆ เป้าหมายที่ต้องการอยู่ข้างหน้า อย่าปล่อยให้หลุดมือ!!...19 กันยายน - 23 ตุลาคม เท่านั้น!!

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.  ถึงวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น.

ไอเทม จำนวน ราคา (คุกกี้)
Legendary Weapon Ore Chest [Lv.75] (ไม่ล็อก)
เมื่อเปิดจะได้รับ Legendary Weapon Ore (ไม่ล็อก) (สุ่มจำนวน)
[x1] 28,900
[x10] (ราคาเต็ม: 289,000) 260,100
Legendary Armor Ore Chest [Lv.75] (ไม่ล็อก)
เมื่อเปิดจะได้รับ Legendary Armor Ore (ไม่ล็อก) (สุ่มจำนวน)
[x1] 28,900
[x10] (ราคาเต็ม: 289,000) 260,100
Legendary Accessory Ore Chest [Lv.75] (ไม่ล็อก)
เมื่อเปิดจะได้รับ Legendary Accessory Ore (ไม่ล็อก) (สุ่มจำนวน)
[x1] 28,900
[x10] (ราคาเต็ม: 289,000) 260,100