[Item Mall] & [TOA] Epic Soul Chest!

เสียงเรียกร้องกันเข้ามาอย่างมากมายกับ Epic Soul Chest โปรโมชั่นหีบกล่องสุ่มสุดล้ำค่าแหล่งรวบรวมสุดยอด Epic Soul ที่ทวีป C9 ตั้งใจจัดให้เพื่อตอกย้ำความแรง ซึ่งครั้งนี้จัดให้กันแบบหนักๆ เลือกช้อปกันได้ตามความต้องการ จำหน่ายทั้งใน Item Mall และ TOA Shop หากไม่อยากพลาดความพิเศษ เตรียมรีบเข้ามาคว้า !!...เริ่ม 22 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน เท่านั้น!!

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ถึงวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)

ไอเทม จำนวน
[x1] [x10] [x5]
 Epic Soul Chest [Fighter] (ไม่ล็อก) 7,000 คุกกี้ 63,000 คุกกี้ 3,500 Tear of Akene (จำกัด 100 ชุด)
 Epic Soul Chest [Mystic] (ไม่ล็อก) 7,000 คุกกี้ 63,000 คุกกี้ 3,500 Tear of Akene (จำกัด 100 ชุด)
 Epic Soul Chest [Hunter] (ไม่ล็อก) 7,000 คุกกี้ 63,000 คุกกี้ 5,000 Tear of Akene (จำกัด 100 ชุด)
 Epic Soul Chest [Shaman] (ไม่ล็อก) 7,000 คุกกี้ 63,000 คุกกี้ 5,000 Tear of Akene (จำกัด 100 ชุด)
 Epic Soul Chest [Witchblade] (ไม่ล็อก) 7,000 คุกกี้ 63,000 คุกกี้ 5,000 Tear of Akene (จำกัด 100 ชุด)
คลิกที่ภาพ เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Epic Soul Chest