ประกาศ : ปรับของรางวัล Rakhdan Invasion

หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทวีป C9 จะทำการปรับของรางวัล Rakhdan Invasion โดยมีรายละเอียดของรางวัล ดังนี้...

 
 Individual Reward
 

          Step 1 : อันดับ 1 : Tears of Akene [100] x5 , Akene Coin [10,000]
          Step 2 : อันดับ 2 : Tears of Akene [100] x3 , Akene Coin [9,000]
          Step 3 : อันดับ 3 : Tears of Akene [100] x1 , Akene Coin [8,000]
          Step 4 : อันดับ 4~10 : Tears of Akene [50] x1 , Akene Coin [5,000]
          Step 5 : 0~10% : Tears of Akene [10] x3 , Akene Coin [2,000]
          Step 6 : 11~30% : Tears of Akene [10] x1 , Akene Coin [500]
          Step 7 : 31~50% : Akene Coin [100] x3
          Step 8 : 51~80% : Akene Coin [100] x2
          Step 9 : 81~100% : Akene Coin [100] x1

 
 Guild Reward
 

          Step 1 : อันดับ 1 :
                    - Life Potion [10,000] x20 , Concentrated Mana Potion [10,000] x20
                    - Stamina Boost [100 Point] x3 , Brave Warrior Amulet Chest x10
                    - Rakhdan Invasion Guild Ranking #1 Buff

          Step 2 : อันดับ 2 :
                    - Life Potion [10,000] x10 , Concentrated Mana Potion [10,000] x10
                    - Stamina Boost [100 Point] x3 , Brave Warrior Amulet Chest x7
                    - Rakhdan Invasion Guild 2nd Ranking Buff

          Step 3 : อันดับ 3 :
                    - Life Potion [8,800] x10 , Concentrated Mana Potion [8,800] x10
                    - Stamina Boost [100 Point] x2 , Brave Warrior Amulet Chest x5
                    - Rakhdan Invasion Guild 3rd Ranking Buff

          Step 4 : อันดับ 4 :
                    - Life Potion [8,800] x10 , Concentrated Mana Potion [8,800] x10
                    - Stamina Boost [100 Point] x2 , Brave Warrior Amulet Chest x3
                    - Rakhdan Invasion Guild 4th Ranking Buff

          Step 5 : อันดับ 5 :
                    - Life Potion [8,800] x10 , Concentrated Mana Potion [8,800] x10
                    - Stamina Boost [100 Point] x2 , Brave Warrior Amulet Chest x2
                    - Rakhdan Invasion Guild 5th Ranking Buff

          Step 6 : 0~100% :
                    - Life Potion [8,800] x3 , Concentrated Mana Potion [8,800] x3
                    - Stamina Boost [100 Point] x2 , Brave Warrior Amulet Chest x1

 
 Defense Grade Reward
 

          Step 5 : Tears of Akene [100] x2 , Random Guardian Statue Chest R2 x3 , Sealed Ancient Magic Chest R2 x5
          Step 4 : Tears of Akene [50] , Random Guardian Statue Chest R2 x2 , Sealed Ancient Magic Chest R2 x3
          Step 3 : Random Guardian Statue Chest R2 x2 , Sealed Ancient Magic Chest R2 x2 , Brave Warrior's Antique x20
          Step 2 : Random Guardian Statue Chest R2 x1, Brave Warrior's Antique x13
          Step 1 : Random Guardian Statue Chest R2 x1, Brave Warrior's Antique x6
          Entry Chest : Brave Warrior's Antique x5