Trinity แหวนทองระดับ Unique จากการรวมแก่นแท้แห่ง ฟากฟ้า ผืนแผ่นดิน และท้องทะเล
วันที่เริ่มกิจกรรม
7 เม.ย. 59 (18:00 น.)
วันจบกิจกรรม
5 พ.ค. 59 (09:00 น.)

 

เมื่อสมบัติของท้องฟ้า ผืนดิน และท้องทะเล กำลังรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว!! ที่สุดของขุมทรัพย์ที่เหล่านักรบได้รอคอยใกล้ปรากฏ การเดินทางในลายแทงนี้ใกล้ถึงจุดหมายปลายทาง ต่อจากนี้แก่นแท้แห่งฟากฟ้า ผืนแผ่นดิน และท้องทะเล ก่อเกิดเป็น "Trinity" แหวนทองระดับ Unique คุณสมบัติเกินบรรยาย การผจญภัยแบบไตรภาคครั้งนี้คุ้มค่าอย่างแน่นอน!! หากคุณคือหนึ่งในนักรบที่เข้าร่วมฝ่าฟันกันตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคสุดท้าย อย่ารอช้า!! สุดยอดรางวัลเป็นของคุณแล้ว!! เริ่ม 7 เมษายน - 4 พฤษภาคม เท่านั้น!!

รางวัลสุดยอดของกิจกรรม Sky, Earth and Sea

Trinity (ล็อก)
แหวนทองระดับ Unique


เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  2559  เวลา 18.00 น.  ถึงวันพุธที่  4  พฤษภาคม  2559  เวลา 09.00 น.

1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ที่ "Party NPC ประจำเมือง" จะมี "เควสกิจกรรม" ให้นักรบทุกท่านได้เข้ามารับ โดยปรากฏเป็นเครื่องหมาย ! สีเขียว

2. จากนั้นให้นักรบเลือกรับเควสชื่อ "Complete Ring"

          - ภายในเควสนั้น Party NPC จะต้องการไอเทม 3 ชิ้น ตามตารางด้านล่าง

ไอเทม รายละเอียดไอเทม
  Great Sky Essence (ไม่ล็อก)
  แก่นแท้แห่งฟากฟ้า
  แหล่งที่มา: กิจกรรม Sky, Earth and Sea (ภาค 1)
  Benevolent Earth Essence (ไม่ล็อก)
  แก่นแท้แห่งผืนแผ่นดิน
  แหล่งที่มา: กิจกรรม Sky, Earth and Sea (ภาค 2)
  Wonderful Sea Essence (ไม่ล็อก)
  แก่นแท้แห่งท้องทะเล
  แหล่งที่มา: กิจกรรม Sky, Earth and Sea (ภาค 3)

3. เมื่อสะสมครบ นำไปให้ Party NPC จะได้รับ Trinity มาครอบครอง