กิจกรรม Spring Rabbit ล่า Bad Rabbit พิชิตประดับทอง
วันที่เริ่มกิจกรรม
11 พ.ค. 59 (16:00 น.)
วันจบกิจกรรม
8 มิ.ย. 59 (09:00 น.)

หมดจากฤดูหนาว พอย่างเข้าฤดูร้อน อุณหภูมิบนทวีป C9 กลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทบกับมอนสเตอร์กระต่าย เปลี่ยนจากความน่ารักกลายเป็นกระต่ายบ้า Bad Rabbit!! หากนักรบท่านใดได้เจอกับมอนสเตอร์นี้เข้า จงเตรียมตัวไฟว้ให้พร้อม!! เทศกาลล่ากระต่ายได้เกิดขึ้นแล้ว!! ยิ่งล่าได้มาก ยิ่งมีสิทธิ์รับประดับทอง ของดีอย่ารอช้า! เจอ Bad Rabbit ที่ไหน รีบจัดการทันที!! เริ่ม 11 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน เท่านั้น!!

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่  11  พฤษภาคม  2559  เวลา 16.00 น.  ถึงวันพุธที่  8  มิถุนายน  2559  เวลา 09.00 น.

1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม "Party NPC" จะปรากฏเควสให้รับ โดยนักรบสามารถสังเกตได้จาก ! สีเขียวบนหัว Party NPC ดังภาพด้านล่าง

2. จากนั้นให้นักรบทำการเลือกรับเควสชื่อ "กำจัด Bad Rabbit" โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องเลเวล 20 ขึ้นไป เมื่อจบเควส สามารถเลือกรับรางวัลได้

รางวัลที่สามารถเลือกรับได้จากเควส "กำจัด Bad Rabbit"

ไอเทม รายละเอียดไอเทม
Master Accessory Chest [Lv.60] [STR] (ล็อก)
เปิดเพื่อสุ่ม เครื่องประดับทอง Master Grade เลเวล 60 (ล็อก) ระยะเวลา 30 วัน
Master Accessory Chest [Lv.60] [WIS] (ล็อก)
เปิดเพื่อสุ่ม เครื่องประดับทอง Master Grade เลเวล 60 (ล็อก) ระยะเวลา 30 วัน
Master Accessory Chest [Lv.65] [STR] (ล็อก)
เปิดเพื่อสุ่ม เครื่องประดับทอง Master Grade เลเวล 65 (ล็อก) ระยะเวลา 30 วัน
Master Accessory Chest [Lv.65] [WIS] (ล็อก)
เปิดเพื่อสุ่ม เครื่องประดับทอง Master Grade เลเวล 65 (ล็อก) ระยะเวลา 30 วัน
Lost Dimension Orb [30 Days] (ไม่ล็อก) x 3
ลูกแก้วใช้เรียกบอสในแผนที่ Realm of the Ancients

3. เมื่อรับเควสมาแล้ว จะต้องไล่ล่าเจ้า "Spring Bad Rabbit"

เจ้า Spring Bad Rabbit จะมีโอกาสพบได้ ทุกทวีป ทุกประดับความยาก

4. หลังจากนักรบกำจัดเจ้า "Spring Bad Rabbit" จะได้รับรางวัลเป็นการตอบแทน โดยขึ้นอยู่กับทวีปที่พบ ทั้งยังตกตามจำนวนคนใน Party อีกด้วย

ไอเทม ทวีป รายละเอียดไอเทม
ทวีป 1 ~ 5 Spring Rabbit's Spring Chest [1st ~ 5th Continent] (ไม่ล็อก)
เปิดเพื่อสุ่ม ไอเทมรางวัลกิจกรรมมากมาย
(รายละเอียดไอเทมที่มีโอกาสได้รับตามด้านล่าง)
ทวีป 6 Spring Rabbit's Spring Chest [6th Continent] (ล็อก)
เปิดเพื่อสุ่ม ไอเทมรางวัลกิจกรรมมากมาย
(รายละเอียดไอเทมที่มีโอกาสได้รับตามด้านล่าง)

5. เมื่อจบเควสแรกเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเควสต่อไป "ตามหา Spring Rabbit!" หลังจากจบเควส จะได้รับ Colorful Egg (ล็อก) เป็นรางวัล

รางวัลจากเควส "ตามหา Spring Rabbit"

Colorful Egg (ล็อก)
ไข่ Easter ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างข้างใน


Spring Rabbit

รายละเอียดไอเทมรางวัลกิจกรรม Spring Rabbit


Spring Rabbit's Spring Chest (ไม่ล็อก)
เมื่อเปิดจะมีโอกาสได้รับ
[1st ~ 5th Continent] จะได้รับ...

Spring Earrings (7 วัน ~ ถาวร) (ไม่ล็อก, ล็อกเมื่อส่วมใส่)
ต่างหูทอง ระดับ Master Grade เลเวล 20 สุ่ม ทั้งสาย [STR] และ [WIS]

[6th Continent] จะได้รับ...

Spring Happy Earrings (7 วัน ~ ถาวร) (ไม่ล็อก, ล็อกเมื่อส่วมใส่)
ต่างหูทอง ระดับ Master Grade เลเวล 65 สุ่ม ทั้งสาย [STR] และ [WIS]

[1st ~ 5th Continent] จะได้รับ...
Nether Gold Bead (ไม่ล็อก)
ลูกแก้วใช้เรียกบอสในแผนที่ Realm of the Ancients

[6th Continent] จะได้รับ...
Lost Dimension Orb [30 Days] (ไม่ล็อก)
ลูกแก้วใช้เรียกบอสในแผนที่ Realm of the Ancients

Ore [P.Rare] Lv.63 (ไม่ล็อก)
ไอเทมจำเป็นในการสร้างอาวุธ, ชุดป้องกัน และ เครื่องประดับ ระดับสูง

หินธาตุระดับ 6 (ไม่ล็อก)

ไอเทมอื่นๆ