เควสกู้คืนสมุดบันทึกการสำรวจที่หายไป
วันที่เริ่มกิจกรรม
10 ส.ค. 59 (14:00 น.)
วันจบกิจกรรม
24 ส.ค. 59 (09:00 น.)

กลางดึกในคืนที่ผ่านมา เสียงอึกทึกครึกโครมดังสนั่นทั่วทั้งทวีป C9 หอเก็บเอกสารสำคัญถูกทำลาย เจ้าหญิง Ariel ถูกบุกโจมตี ช่วงชิงสมุดบันทึกการสำรวจสำคัญ!! หากเอกสารนี้หายไปแผ่นดินนี้ต้องเกิดความวุ่นวายกันอย่างยกใหญ่ อยากจะรวบรวมพลังนักรบทุกท่าน ช่วยกันตามหาสิ่งสำคัญนี้ให้กลับคืนมา! ถ้านักรบท่านใดตามคืนกลับมาได้ เจ้าหญิงมีรางวัลให้อย่างงาม!! เริ่ม 10 - 24 สิงหาคม เท่านั้น!!

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่  10  สิงหาคม  2559  เวลา 14.00 น.  ถึงวันพุธที่  24  สิงหาคม  2559 เวลา 09.00 น.

1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ที่ "Party NPC ประจำเมือง" จะมี "เควสกิจกรรม" ให้นักรบทุกท่านได้เข้ามารับ โดยปรากฏเป็นเครื่องหมาย ! สีเขียว

2. จากนั้นให้นักรบเลือกรับเควสชื่อ "Water Dragon Haven Research Diary Restoration" สำหรับตัวละครเลเวล 63 ขึ้นไป (63+)

3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า