EXP x2 จัดไปหนักๆ ตลอด 7 วัน
วันที่เริ่มกิจกรรม
2 ส.ค. 60 (18:00 น.)
วันจบกิจกรรม
8 ส.ค. 60 (23:00 น.)

ฉลองการมาของดันเจี้ยนใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับ Shadow Dungeon ให้นักรบทั่วทุกสารทิศเข้ามาไฟว้กันสนุกอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด จัดได้หนัก สู้มันส์ตลอด 7 วัน! เตรียมออมแรง สะสมยาชูกำลังเยอะๆ ถึงเวลาพร้อมปล่อยออกมาให้สุดกำลัง สิ่งท้าทายกำลังรอทุกเหล่านักรบอยู่!!...เริ่ม 2 - 8 สิงหาคม เท่านั้น!!

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ถึงวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 22.00 น. 

1. เมื่อเหล่านักรบเข้ามามันส์ในเกม C9 สู้รบกับมอนสเตอร์ในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะได้รับ EXP + 100% ทุกทวีป (ทวีป 1 - ทวีป 6) ทันที โดยมีตารางวันและเวลา ดังนี้...

วันที่กิจกรรม เวลากิจกรรม ทวีป
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 18.00 น. - 22.00 น. ทวีป 1 - ทวีป 6
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 17.00 น. - 22.00 น.
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 13.00 น. - 23.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 17.00 น. - 22.00 น.
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560


2. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ทางทีมงานทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ภาพตัวอย่าง EXP ที่ได้รับเพิ่มขึ้นในช่วงกิจกรรม