กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2017
วันที่เริ่มกิจกรรม
4 ธ.ค. 60 (17:00 น.)
วันจบกิจกรรม
20 ธ.ค. 60 (09:00 น.)

เมื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการเป็นนักรบบนทวีป C9 ถึงเวลาที่ทุกท่านต้องแสดงความกล้าหาญ ออกมาสู้รบอย่างแข็งแกร่ง รวมพลังสามมัคคีเปรียบเสมือนผู้เป็นพ่อต้องปกป้อง รักษาดินแดนนี้ให้สงบสุข!! ช่วงเวลาสำคัญไม่ควรพลาด!! ได้เวลาออกไฟว้กันแล้ว เพียงเหล่านักรบเข้ามาเล่นในดันเจี้ยนที่กำหนด ล้มบอสให้ราบคาบ จะมีสิทธิ์รับไอเทมพิเศษที่อยู่ด้านในเลยทันที!! เตรียมตัว เตรียมใจของคุณให้พร้อม แล้วออกมาไฟว้ซะ....เริ่ม 4 - 20 ธันวาคม เท่านั้น!!

เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ถึงวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.

1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม เมื่อนักรบเข้าเล่นเกม C9 ในโหมดดันเจี้ยน ทวีป 3 - 6 ระดับ Master หรือ Shadow Dungeon จะได้รับ "หีบกิจกรรม"
2. "หีบกิจกรรม" จะถูกจัดส่งให้กับนักรบทางจดหมายภายในเกม หลังจากจบดันเจี้ยน

3. เมื่อเปิด "หีบกิจกรรม" นักรบจะได้รับ "Loyalty Soul (ล็อก)" บรรจุอยู่ภายในหีบ

ไอเทมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2017
Loyalty Soul (ล็อก)
ไอเทมกิจกรรมใช้แลกกล่องรางวัลที่ Party NPC ประจำเมือง

4. ไอเทม "Loyalty Soul (ล็อก)" นั้น จะได้รับมากขึ้น ตามทวีปที่สูงขึ้น
5. จากนั้นนักรบสามารถนำ"Loyalty Soul (ล็อก)" รางวัลไปแลกที่ Party NPC ประจำเมืองต่างๆ โดยเลือกเมนู "2015 Father's Day Item Exchange" ดังภาพด้านล่าง

          - รางวัลกิจกรรมที่สามารถแลกได้ด้วย"Loyalty Soul (ล็อก)"

ไอเทมรางวัล ไอเทมที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน

[Normal] Father's Day Reward Chest
(ล็อก)

Loyalty Soul
(ล็อก)
x 30
+ 5,000 โกลด์

        - เมื่อเปิด [Normal] Father's Day Reward Chest (ล็อก) จะมีโอกาสได้รับไอเทมต่างๆ ดังนี้

ไอเทมที่มีโอกาสได้รับจาก [Normal] Father's Day Reward Chest (ล็อก)

Transcendent Enchant Stone [+13] ~ [+15]
(ล็อก)
ไอเทมหินตีบวกอาวุธเป็นระดับนั้นๆ ทันที

Class Changer
(ล็อก)
ไอเทมใช้เปลี่ยนคลาสเป็นคลาสที่เลือก

Skill Book Chest (ล็อก) (สุ่มคลาส) (สุ่มเล่ม) (สุ่มระดับ Normal ~ Rare)

เปิดเพื่อสุ่ม Skill Book ที่ระบุตามกล่อง

Artisan Soul Crystal (ล็อก)
สุ่มจำนวน 20 ~ 100 ชิ้น

Vacant Artisan Soul Crystal
(ล็อก)
สุ่มจำนวน 20 ~ 100 ชิ้น


           - กล่องรางวัล [Normal] Father's Day Reward Chest (ล็อก) สามารถอัพเกรดได้ เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับรางวัลที่ดีขึ้นมาก

ไอเทมรางวัล ไอเทมที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน

[Expert] Father's Day Reward Chest
(ล็อก)

[Normal] Father's Day Reward Chest
(ล็อก)
x 3 
+ 50,000 โกลด์
ไอเทมที่มีโอกาสได้รับจาก [Expert] Father's Day Reward Chest (ล็อก)

Transcendent Enchant Stone [+14] ~ [+16]
(ล็อก)
ไอเทมหินตีบวกอาวุธเป็นระดับนั้นๆ ทันที

Class Changer
(ล็อก)
ไอเทมใช้เปลี่ยนคลาสเป็นคลาสที่เลือก

Skill Book Chest (ล็อก) (สุ่มคลาส) (สุ่มเล่ม) (สุ่มระดับ Rare ~ P.Rare)

เปิดเพื่อสุ่ม Skill Book ที่ระบุตามกล่อง

Artisan Soul Crystal (ล็อก)
สุ่มจำนวน 50 ~ 200 ชิ้น

Vacant Artisan Soul Crystal (ล็อก)
สุ่มจำนวน 50 ~ 200 ชิ้น

           - กล่องรางวัล [Expert] Father's Day Reward Chest (ล็อก) สามารถอัพเกรด เป็นรางวัลสำหรับปี 2017 ได้ เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับรางวัลที่ดีขึ้นอย่างมาก

ไอเทมรางวัล ไอเทมที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน

[Premium] Father's Day Reward Chest
(ล็อก)

[Expert] Father's Day Reward Chest
(ล็อก)
x 3 
+ 500,000 โกลด์
ไอเทมที่มีโอกาสได้รับจาก [Expert] Father's Day Reward Chest (ล็อก)

Transcendent Enchant Stone [+15] ~ [+17]
(ล็อก)
ไอเทมหินตีบวกอาวุธเป็นระดับนั้นๆ ทันที

Class Changer
(ล็อก)
ไอเทมใช้เปลี่ยนคลาสเป็นคลาสที่เลือก

[P.Rare] Skill Book Chest (ล็อก) (สุ่มคลาส) (สุ่มเล่ม)

เปิดเพื่อสุ่ม Skill Book ที่ระบุตามกล่อง

Artisan Soul Crystal (ล็อก)
สุ่มจำนวน 50 ~ 200 ชิ้น

Vacant Artisan Soul Crystal (ล็อก)
สุ่มจำนวน 50 ~ 200 ชิ้น

6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ทางทีมงานทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า