โปรโมชั่น ชุดว่ายน้ำ (แรร์)
วันที่เริ่มกิจกรรม
21 ส.ค. 62 (12:00 น.)
วันจบกิจกรรม
4 ก.ย. 62 (23:59 น.)

ความจี๊ดกำลังจะมา!! เหล่านักรบทั่วทวีป C9 ที่ชื่นชอบความแตกต่าง หลงใหลในเทรนด์ไม่ซ้ำใคร เมื่อแฟชั่นชุดว่ายน้ำนี้มาช่วยสร้างสีสันแปลกใหม่ ต้องจัดให้หนัก!! ทุกๆ การเติมเงินครบ 1,000 บาท รับสิทธิ์ในการสุ่มชุดได้ 1 ครั้ง ฟรี ทันที!! ไฟว้ธรรมดาโลกไม่จำ โปรโมชั่นชุดว่ายน้ำ จำหน่ายเย้ยฤดูฝน ความแรร์ ความแรงของแฟชั่นชุดว่ายน้ำนี้ บอกเลยไม่ควรพลาด!!...เริ่ม 21 สิงหาคม - 4 กันยายน เท่านั้น!!

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น.  ถึงวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 23.59 น.

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 23.59 น.

1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม เมื่อเพื่อนๆ เติมเงินเข้าเกม C9 ครบทุก 1,000 บาท จะรับสิทธิ์ในการสุ่มชุดได้ 1 ครั้ง ฟรี !! 
2. หากใน ID มีตัวละครที่เป็น Mana Crafter สามารถใช้ยอดเติมเงินเพียง 500 บาท ในการสุ่มชุด 1 ครั้ง
3. ระบบจะทำการอัพเดท "ยอดใช้คุกกี้" ให้ใหม่ทุกครั้ง ที่มีการใช้
4. เมื่อผู้เล่นกดรับไอเทม ระบบจะทำการตัด "ยอดใช้คุกกี้" ตามยอดที่กดรับ โดยอัตโนมัติ
5. หลังจากสุ่มรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะทำการจัดส่งให้ตัวละครทันที
6. เหล่านักรบสามารถเข้ามากดรับ "ไอเทมรางวัล" ได้ที่หน้าเว็บไซต์ โดยคลิกปุ่ม "ร่วมกิจกรรม"
7. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Fighter Body Fashion Set
โอกาสสุ่มได้ ไอเทม รายละเอียด
20% Fighter Body Fashion Head (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ติดตั้ง อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Fighter Body Fashion Shoulder (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ใช้แบบพิเศษ อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
10% Fighter Body Fashion Chestpiece (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ Gold อัตโนมัติ
• มีผลกับตัวเองเมื่อถูดโจมตี
Mana Shield รับการโจมตี: 50%
ใช้: 20% (Chance: 5%) ระยะเวลา: 10 วินาที
(ไม่สามารถใช้ใน Arena)
10% Fighter Body Fashion Legging (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ใช้งาน(ทันที) อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Fighter Body Fashion Gloves (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ Quest อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Fighter Body Fashion Shoes (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ วัตถุดิบ อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
Hunter Body Fashion Set
โอกาสสุ่มได้ ไอเทม รายละเอียด
20% Hunter Body Fashion Head (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ติดตั้ง อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Hunter Body Fashion Shoulder (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ใช้แบบพิเศษ อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
10% Hunter Body Fashion Chestpiece (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ Gold อัตโนมัติ
• มีผลกับตัวเองเมื่อถูดโจมตี
Mana Shield รับการโจมตี: 50%
ใช้: 20% (Chance: 5%) ระยะเวลา: 10 วินาที
(ไม่สามารถใช้ใน Arena)
10% Hunter Body Fashion Legging (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ใช้งาน(ทันที) อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Hunter Body Fashion Gloves (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ Quest อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Hunter Body Fashion Shoes (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ วัตถุดิบ อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
Shaman Lingerie Look Set
โอกาสสุ่มได้ ไอเทม รายละเอียด
20% Shaman Lingerie Look Head (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ติดตั้ง อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Shaman Lingerie Look Shoulder (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ใช้แบบพิเศษ อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
10% Shaman Lingerie Look Chestpiece (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ Gold อัตโนมัติ
• มีผลกับตัวเองเมื่อถูดโจมตี
Mana Shield รับการโจมตี: 50%
ใช้: 20% (Chance: 5%) ระยะเวลา: 10 วินาที
(ไม่สามารถใช้ใน Arena)
10% Shaman Lingerie Look Legging (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ใช้งาน(ทันที) อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Shaman Lingerie Look Gloves (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ Quest อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Shaman Lingerie Look Shoes (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ วัตถุดิบ อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
Witchblade Lingerie Look Set
โอกาสสุ่มได้ ไอเทม รายละเอียด
20% Witchblade Lingerie Look Head (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ติดตั้ง อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Witchblade Lingerie Look Shoulder (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ใช้แบบพิเศษ อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
10% Witchblade Lingerie Look Chestpiece (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ Gold อัตโนมัติ
• มีผลกับตัวเองเมื่อถูดโจมตี
Mana Shield รับการโจมตี: 50%
ใช้: 20% (Chance: 5%) ระยะเวลา: 10 วินาที
(ไม่สามารถใช้ใน Arena)
10% Witchblade Lingerie Look Legging (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ใช้งาน(ทันที) อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Witchblade Lingerie Look Gloves (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ Quest อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Witchblade Lingerie Look Shoes (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ วัตถุดิบ อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
Mystic Lingerie Look Set
โอกาสสุ่มได้ ไอเทม รายละเอียด
20% Mystic Lingerie Look Head (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ติดตั้ง อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Mystic Lingerie Look Shoulder (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ใช้แบบพิเศษ อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
10% Mystic Lingerie Look Chestpiece (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ Gold อัตโนมัติ
• มีผลกับตัวเองเมื่อถูดโจมตี
Mana Shield รับการโจมตี: 50%
ใช้: 20% (Chance: 5%) ระยะเวลา: 10 วินาที
(ไม่สามารถใช้ใน Arena)
10% Mystic Lingerie Look Legging (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ ใช้งาน(ทันที) อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Mystic Lingerie Look Gloves (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ Quest อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%
20% Mystic Lingerie Look Shoes (ไม่ล็อก) • Increase Physical Defense +3%
• Increase Magic Defense +3%
• ใช้งานตลอดเก็บ วัตถุดิบ อัตโนมัติ
• Damage Resistance +0.2%

ตัวอย่าง ชุดว่ายน้ำ (แรร์)