การปรากฏตัวของ Kali…!
วันที่เริ่มกิจกรรม
29 เม.ย. 63 (13:00 น.)
วันจบกิจกรรม
20 พ.ค. 63 (08:59 น.)

ฤดูกาลแปรเปลี่ยน ทั่วทุกพื้นที่บนทวีป C9 เกิดความสับสนวุ่นวายไปหมด เมื่อช่องว่างมิติเกิดขึ้น Kali จึงขอปรากฏตัวทดสอบความแข็งแกร่งของเหล่านักรบว่า มีความพร้อมมากมายแค่ไหน?! ช่วงเวลาพิเศษเร่งรวมพลเหล่านักรบ หากมีความสามารถ ชอบวิ่งเข้าชนทุกการท้าทาย โอกาสเป็นของนักรบแล้ว เพียงชนะ Kali ได้มีรางวัลพิเศษมอบให้อีกด้วย!!....เริ่ม 29 เมษายน - 20 พฤษภาคม เท่านั้น!!

เริ่มวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ถึงวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม เพียงเข้าเล่นทวีป 4 ระดับ Expert ขึ้นไป จะมีโอกาสพบมอนสเตอร์พิเศษ "Kali"

2. โอกาสปรากฎตัวของ "Kali" ตามตารางนี้

โอกาสปรากฎตัวของ Covid Virus
ทวีปที่ 4 ทวีปที่ 5 ทวีปที่ 6 ทวีปที่ 7
Normal 10% Normal 15% Hard 20% Expert 100%
Hard 15% Hard 20% Expert 50%    
Expert 20% Expert 25% Master 50%    
Master 25% Master 30% Shadow 80 - 100%    

3. หลังจากกำจัดมอนสเตอร์ "Kali" จะมีโอกาสดรอปไอเทม ดังนี้

ไอเทมกิจกรรม โอกาสดรอป

Kali Stone
100%

4. สะสม "Kali Stone" เพื่อนำไปแลกรางวัลที่ต้องการ

ไอเทมที่ใช้แลก เลือกรับไอเทม

Kali Stone
300 ชิ้น
Kali Weapon
200 ชิ้น
Divine Enchant Stone [2 Plus]
200 ชิ้น
Lucky Stone V2
10 ชิ้น
Elixir of the World: Hornad
100 ชิ้น
Elixir of the World: Hornad
5 ชิ้น
Lost Dimension Orb G [30 Days]
50 ชิ้น
Lost Dimension Orb G [30 Days]
3 ชิ้น
Resurrection Scroll [x1]
1 ชิ้น
Stamina Boost [10 Points]
1 ชิ้น
Chaos Spire Piece


ตัวอย่างของรางวัล Kali Weapon


5. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า