Operation Lockdown Covid
วันที่เริ่มกิจกรรม
25 มี.ค. 63 (12:00 น.)
วันจบกิจกรรม
22 เม.ย. 63 (09:00 น.)

สถานการณ์ตอนนี้คำว่า ไวรัส ทำให้หลายคนหวาดระแวง และกังวลใจไปนานหลายวัน ถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมมือทำให้วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วที่สุด!! นักรบทั่วทวีป C9 โปรดเตรียมตัวให้พร้อม เมื่อมอสเตอร์ Covid Virus รุกรานไปทั่วทุกพื้นที่ นักรบทุกท่านจะต้องช่วยกำจัดให้สิ้นซากไป นอกจากทำให้แผ่นดินนี้สงบสุข ทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยขึ้นแล้ว ยังมีรางวัลให้เป็นขวัญกำลังใจอีกด้วย!!....เริ่ม 25 มีนาคม - 22 เมษายน เท่านั้น!!

เริ่มวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)  ถึงวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม เพียงเข้าเล่นทวีป 4 ระดับ Expert ขึ้นไป จะมีโอกาสพบมอนสเตอร์พิเศษ "Covid Virus"

2. โอกาสปรากฎตัวของ "Covid Virus" ตามตารางนี้

โอกาสปรากฎตัวของ Covid Virus
ทวีปที่ 4 ทวีปที่ 5 ทวีปที่ 6 ทวีปที่ 7
Normal 10% Normal 15% Hard 20% Expert 100%
Hard 15% Hard 20% Expert 50%    
Expert 20% Expert 25% Master 50%    
Master 25% Master 30% Shadow 80 - 100%    

3. หลังจากกำจัดมอนสเตอร์ "Covid Virus" จะมีโอกาสดรอปไอเทม ดังนี้

ไอเทมกิจกรรม โอกาสดรอป

Secret of Wuhan
100%

รายละเอียดไอเทม Secret of Wuhan

Secret of Wuhan

4. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า